Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Coca House, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Coca House dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Coca House hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Cocahouse.vn.

2. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Coca House cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Cocahouse.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

3. Quy định về thảo luận

Các bạn có thể thoải mái thảo luận, trao đổi ý kiến hoặc đặt câu hỏi trong mục bình luận trên blog và phải tuân thủ yêu câu sau:

  • Các bình luận phải bằng tiếng Việt có dấu, không sử dụng các ngôn ngữ teen code, khó hiểu.
  • Không chèn backlink không liên quan vào phần nhận xét.
  • Không nhận xét thiếu văn hóa và trái các quy định pháp luật.
  • Các bình luận không vi phạm các quy định trên sẽ được duyệt hiển thị, các bình luận vi phạm quy định sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn.

4. Bản quyền bài viết

Coca House giữ toàn quyền các bài viết được đăng tải trên cocahouse.vn. Bài viết được hiểu là bao gồm (nhưng không giới hạn) văn bản và hình ảnh. Các cá nhân và tổ chức KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP các bài viết trên Cocahouse.vb khi chưa được sự đồng ý của Coca House.

Các bạn có quyền thể chia sẻ đường dẫn các bài viết trên website Cocahouse.vn lên cách mạng xã hội, diễn đàn,…hoặc lưu về làm tài liệu dẫn chứng nội bộ để tham khảo thêm.

5. Từ chối trách nhiệm

Thông tin trên blog này được viết bởi cá nhân Coca House và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Coca House không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Một số đường dẫn(URL) ra những trang web bên ngoài trong website Cocahouse.vn này nằm ngoài khả năng kiểm soát của Coca House. Coca House không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Những đường dẫn trỏ đến các sản phẩm của các trang web mua sắm nhằm mục đích hỗ trợ bạn tìm kiếm nơi mua hàng uy tín, Coca House không bán hàng và cũng không chịu sự quản lý của các trang web mua sắm. Việc mua và sử dụng các sản phẩm từ những đường dẫn từ cocahouse.vn do chính bạn tự nguyện thực hiện. Mọi vấn đề phát sinh sau đó bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng.

Coca House cam kết sẽ cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền nằm ngoài khả năng, Coca House sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.