Thanh toán qua chuyển khoản

Quý khách chuyển khoản theo thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: Hoàng Ngọc Phương

Số tài khoản: 0541000210290

Ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank


Sau khi xác nhận chuyển khoản từ quý khách hàng, CocaHouse sẽ thực hiện chuyển hàng theo địa chỉ quý khách hàng đã nhập.

Nội dung chuyển khoản: SĐT + Email + Tên SP + Số lượng SP